NTNU Accel har i samarbeid med TrønderEnergi åpnet Norges første fornybarinkubator i toppetasjen på Energibygget, Lerkendal.

Inkubatoren skal være en oppstartsfabrikk der innovatører med nye ideer innen fornybar energi får hjelp til å utvikle ideene til vellykkede og lønnsomme bedrifter. Watts Up skal bidra til bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger, flere grønne arbeidsplasser og mer fornybar verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskriterier

Teknologi eller kunnskapsbasert virksomhet

Skalerbar forretningsmodell
Potensial for vekst, vurdert på grunnlag av potensial i produkt/tjeneste – skal være betydelig
Satsing på nasjonalt eller internasjonalt marked.

Team og nøkkelpersoner
Evne, vilje og ambisjoner for vekst, vurdert på grunnlag av potensial og egnethet hos nøkkelpersoner

Innovasjonshøyde
Ny teknologi, nytt produkt, ny tjeneste eller ny forretningsmodell sannsynliggjort

Vilje til samarbeid
Bidra med å bygge en en community som stimulerer, inspirerer og motiverer.
Ser behov for og nytte av å være i et miljø der man er villige til å dele og gi kunnskap.

En bedrift som søker opptak i Watts up inkubatoren skal i tillegg oppfylle følgende kriterier (minst 1 av 2):

Kraftselskapers verdikjede
Forretningsideen må være relatert til TrønderEnergi (eller andre kraftselskap) sin verdikjede eksempelvis som potensiell leverandør, samarbeidspartner e.l.

Fornybar
Forretningsideen må være basert på eller relatert til fornybar energi eller på annen måte bidra til å redusere global oppvarming