Hver torsdag kl.12:00 har vi torsdagslunsj med et ulikt spekter av foredragsholdere ved NTNU Accel i midtbyen.

Ved torsdagslunjsen har alt fra selskapene som sitter hos oss til eksterne partnere foredrag. Formålet er at alle skal lære noe nytt, og at vi kan være med på å løfte hverandre opp. Spørsmål og dialog er i sentrum.

Vil du være med neste torsdag?

Vil du være med? Eller kanskje du bare vil høre hva som står på agendaen neste torsdag? Send en e-post til ase.straume@ntnuaccel.no for å vise din interesse! Vi gleder oss til å se deg.