55 investeringsselskaper, investorer, teknologiselskaper og andre aktører innen økosystemet for kommersialisering av teknologi i Trondheim, har etablert foreningen Tequity Cluster for å bli ledende i kommersialisering av ny teknologi. Klyngen skal øke verdiskapingen fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap. Tequity Cluster har fått status som klynge og dermed betydelig offentlig støtte fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge.

Vi søker nå etter

DAGLIG LEDER

Trøndelagsregionen er blant de aller beste på innovasjon. Stillingen som daglig leder i Tequity Cluster vil ha ansvar for å videreutvikle og tilrettelegge aktivitet der hele økosystemet for nyskaping vil delta. Arbeid mot små gründervirksomheter, store etablerte bedrifter, investorer, rådgivningsmiljø og andre relevante aktører skal stimulere til samarbeid, nyskapning, innovasjon og verdiskapning.

Hovedoppgaver

 • Bygge og ivareta et kreativt innovasjonsmiljø for medlemmene i Tequity Cluster
 • Videreutvikle Tequity Cluster innenfor vedtattet planer
 • Etablere og ivareta relevante miljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeide tett med teknologimiljø og investormiljø
 • Stimulere til initiativ og entusiasme relatert til samspill og gjensidig læring
 • Ansvar for å drive frem aktiviteter og forretningsutvikling
 • Lede og koordinere arrangement som samlinger, seminarer og workshops
 • Kartlegge og kommunisere temaområder for utvikling og samarbeid
 • Økonomiansvar
 • Holde kontinuerlig oversikt over virksomhet og resultatutvikling

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Du har erfaring fra områder som industriell nyskaping, entreprenørskap og/eller investeringer i internasjonalt rettede oppstartbedrifter
 • Du har et bredt relevant nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Du har høyere relevant utdanning og erfaring med ulike fagmiljø

Personlige Egenskaper

 • Entusiastisk og god på kommunikasjon og formidling
 • Sterk på nyervervelse av kunnskap
 • Motiverende og inspirerende personlighet
 • Proaktiv og fleksibel innstilling
 • Har evne til å skape rom og vilje for samspill mellom aktører
 • Handlekraftig og selvgående

Vi tilbyr

  en selvstendig stilling med store muligheter for å sette solide spor i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gode betingelser.

  Kontaktinformasjon: Styreleder Herbjørn Skjervold tlf 982 06 991 eller Avantas v / Hanne Haug Fremo tlf 982 12 455 epost hanne.fremo@avantas.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

  Søknadsfrist 26 november 2017.

  Rekrutteringsprosessen skjer i et unikt samarbeid med fire rådgivningsmiljøer som alle er medlemmer i Tequity Cluster.


  Tequity Cluster er i oppstartsfasen, og har dermed ikke skaffet sin egen nettside enda. Vi har derfor fått låne NTNU Accel sin nettside for å nå ut til de riktige kandidatene.