Håkon Skar / Daglig leder NTNU Accel

Jeg er daglig leder for innovasjonsselskapet NTNU Accel. Ved NTNU Accel har vi erfaring fra markedene og et stort kontaktnettverk inn i gründerselskapene. Vi samarbeider tett med fond og private investorer som står klar til å investere i lovende oppstartsbedrifter. Vi kan også bidra operativt i selskapet ditt for korte perioder. Jeg har tidligere ledet T:Lab som er et felleskap av mentorer og forretningsutviklere som alle har lang erfaring fra verdensledende selskaper.

Asle Hovda / Rådgiver og CEO Seabed Seaparation

Sivilingeniør fra NTNU med fordypningsstudium i Corporate Finance fra NHH. Han har bred erfaring fra olje- og gassrelatert virksomhet i Shell International og Statoil, samt erfaring som konsulent og investor fra PwC Consulting, Statoil Innovation og Investinor. Asle er p.t arbeidende styreleder i to norske teknologibedrifter, og engasjerer seg aktivt i strategi- og forretningsutvikling, og salg. Asle har et utstrakt internasjonalt nettverk inn mot kunder og leverandører i oljebransjen, noe han vil kunne hjelpe oppstartsbedrifter å kapitalisere på.

Tor Andersen / Investor, rådgiver og mentor

Jeg har 30 års toppledererfaring fra ulike bedrifter og konsern innenfor media, it og telekom. Denne brede erfaringsbakgrunnen, samt utdanning fra bl a BI, prøver jeg å kapitalisere på når jeg nå jobber med egne investeringer, styredeltakelse og rådgivning. I tillegg stiller jeg mer enn gjerne opp som mentor for oppstartvirksomheter. Min styrke er innenfor strategi, forretningsutvikling og ledelse. Jeg har vært gründer og leder for flere oppstartselskaper og ha opplevd både suksess og nederlag. Dette har også gitt meg erfaring fra kjøp og salg av virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, samt børsnoteringer.

Morten Henriksen / Advokat, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Morten bistår hovedsakelig oppstarts- og etablerte bedrifter med juridisk og strategisk rådgivning innen selskaps-, kontrakts- og transaksjonsrettslige tema. Herunder bistår han ved kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming – herunder investeringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og andre typer kommersielle kontrakter – ved egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering, samt annen generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø og har en LLM grad i International Maritime Law fra Swansea University.

Yngve Olsen / Partner, KPMG

Jeg er utdannet siviløkonom, jurist og statsautorisert revisor og er partner i KPMG AS. Min erfaring er hovedsakelig innenfor eksternrevisjon, internrevisjon og transaksjonsrådgivning blant annet fra energi-, finans- og investeringsbransjen. Jeg har i tillegg omfattende erfaring fra rådgivning hovedsakelig innenfor regnskap inklusive IFRS og US GAAP, due diligence tjenester, kartlegging, etablering og implementering av internkontroll på finansområdet, samt som analytiker hos UBS i London.

Åse Straume / Inkubatorleder, NTNU Accel

Min kjernekompetanse er administrasjon og HR som jeg har jobbet med i 25 år. Utdannet bedriftsøkonom fra BI Trondheim med påbygging i strategisk ledelse, personaladministrasjon og effektiv HR-ledelse. Jeg kan bistå i alle HR-relaterte spørsmål.

Stine-Aileen Strand / Prosjektleder, Proneo AS

Jeg er utdannet siviløkonom ved Nord Universitet, med spesialisering innen Innovasjonsledelse og entreprenørskap. Min kjernekompetanse er prosessledelse, forretningsutvikling og bedriftsøkonomi. Arbeider i dag som prosjektleder i innovasjons og utviklingsselskapet Proneo AS. Her bistår jeg gründere med alt fra vurdering av ide og markedsavklaring til kommersialisering og vekst. Har tidligere erfaring fra bank og revisjon hvor jeg arbeidet i SMB-segmentet. Har også hatt styreverv, så hjelper deg gjerne med spørsmål knyttet til dette.

Gry E. Pedersen / Gep Design

Jeg har 12 års bransjeerfaring innen visuelle strategier, med en kompetansen som sitter i ryggraden. Jeg har vært daglig leder/Art director for Abono designbyrå (Osl), Superlux designbyrå (Osl), Artnest kunstgalleri (Trd), og startet opp Noroff kreativefagskole i Trondheim. Nå driver jeg Gep Design - Visuelle strategier. (http://www.gepdesign.no/) De personlige egenskapene som jeg har hatt mest nytte av i livet, er min innlevelsesevne og skape engasjement. Det har gitt meg mange fantastiske menneskemøter, vennskap, spennende prosjekter og gode samarbeid. Min innlevelsesevne har vært gull verdt i å forstå og sette meg inn i helt nye områder. Jeg er en av de som kan interessere seg for nesten alt. En egenskap som jeg mener er svært viktig i mitt yrke der jeg møter så mange forskjellige mennesker og jobber med så mange forskjellige prosjekter. Det å forenkle det kompliserte, kommunisere tydelig og treffe blink er en drivende faktor. Jeg tenker løsninger og muligheter. Jeg sitter på NTNU Accel, så det er bare å komme bortom og si hei. Jeg jobber blant annet med nettsider/kampanjesider, logo og profilpakker, presentasjoner, markedsføring og strategi, konsept- og ideutvikling, samt trykksaker som brosjyrer og annet markedsmateriell.

Mona Sprenger / Medierådgiver, Sprenger

Min kjernekompetanse er formidling av teknologi på en enkel og lettfattelig måte. I over 20 år har jeg jobbet i mediebransjen som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Jeg har bakgrunn fra NRK radio og var i mange år ansvarlig for energiområdet i Teknisk Ukeblad. Jeg har også bakgrunn fra NHO, Rambøll og Røe Kommunikasjon som rådgiver og driver nå mitt eget selskap Sprenger. Jeg har god oversikt over de store globale trendene og har jobbet svært mye med næringspolitikk, teknologi, energi, bygg og arkitektur.

Tore Holtan / Advokat og partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Tore har arbeidet i mer enn 20 år med etablering, investeringer, utvikling og kjøp og salg av start-ups – både for grundere og investorer. I tillegg har han arbeidet mye med due diligence, kontraktsrett – med beskyttelse av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter – og avtaleverk knyttet til utvikling av virksomheter og mellom aksjonærer.

Kjersti Staven-Garberg / Advokat MNA, Acapo AS

Min kjernekompetanse er juridisk og strategisk rådgivning i forbindelse med etablering, forvaltning og håndheving av immaterielle rettigheter. Innunder dette ligger blant annet varemerke-design og opphavsrettsbeskyttelse. Jeg bistår med avtaleutforming, med gjennomføring av forundersøkelser om varemerker, i søknadsprosesser for oppnåelse av varemerke- og designregistrering, og i tvister knyttet til immaterielle rettigheter. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har 18 års erfaring innen feltet.

Kjell Arne Jacobsen / Daglig leder og Seniorrådgiver, InnoTeam AS

Bistår oppstarts- og etablerte bedrifter med rådgivning knytte til FoU, utvikling av forretningsplaner og strategi og utvikling av kontrakter. Kjell Arne har jobbet med teknologiledelse i SINTEF gjennom 30 år og har spesiell kompetanse fra Material, prosessindustri og olje & energi. Kjell Arne har vært med på å starte og lede de største prosjektene som har vært kjørt i SINTEF og har solid erfaring fra etablering av nye teknologibedrifter som har blitt etablert gjennom FoU miljøene i SINTEF og NTNU. Kjell Arne er siv.ing innenfor industriell prosesskjemi, har to studieår med dr.ing fag innen anvendt industriell matematikk samt er i gang med en MtM grad ved NTNU/NHH/MIT (USA).

Bodil Sollie Hjelsvold / European Patent Attorney, Acapo AS

Min kjernekompetanse er teknisk og strategisk rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering og design. Jeg arbeider blant annet med utarbeidelse av nye patentsøknader og saksbehandling av disse ovenfor de relevante myndigheter i inn- og utland. Jeg bistår også med forundersøkelser, "freedom to operate"-vurderinger, overvåking av patentsaker og innsigelser. Min grunnkompetanse er innenfor kjemi, men jeg arbeider også med mange mekaniske saker, samt saker innen oppdrettsnæringen. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har arbeidet som patentrådgiver siden 1998.

Tore Sæter / Seniorrådgiver og partner i InnoTeam AS

Dr.Ing innen data fra NTNU. Arbeidet med IKT teknologi og produkter innen bla. SINTEF og Telenor. Deltatt i toppledelsen i flere teknologibaserte spinnoff selskaper, bla Clustra og Gintel. Fokus på utvikling av selskaper, markedsføring og salg i internasjonale markeder innen IT og telekommunikasjoner. Arbeidet i Norge og USA, drevet markedsføring og salg i store, internasjonale markeder, studert i Norge og Skottland. Arbeider primært med innovasjonsstrategi for teknologibaserte selskaper i SMB segmentet, men fungerer og som rådgiver / mentor for oppstartselskaper.

Nina Straume / Partner, KPMG

Jeg er statsautorisert revisor og partner i KPMG AS. Min bakgrunn er hovedsakelig ekstern revisjon av både store og mindre virksomheter innen ulike bransjer. I tillegg har jeg erfaring fra rådgivning innenfor blant annet rapportering, regnskap, inkl IFRS, utvikling av interne kontrollsystemer, prosjektstyring og måling, statlige tilskudd, due diligence, risikovurderinger og annen ledelsesrådgivning. Jeg har spesiell kompetanse innenfor høyteknologi- og kompetansebedrifter, inklusive oppstartsbedrifter, og bransjer som energi, teknologi og entreprenørbedrifter.