Project Description

Tor Andersen

Jeg har 30 års toppledererfaring fra ulike bedrifter og konsern innenfor media, it og telekom. Denne brede erfaringsbakgrunnen, samt utdanning fra bl a BI, prøver jeg å kapitalisere på når jeg nå jobber med egne investeringer, styredeltakelse og rådgivning. I tillegg stiller jeg mer enn gjerne opp som mentor for oppstartvirksomheter. Min styrke er innenfor strategi, forretningsutvikling og ledelse. Jeg har vært gründer og leder for flere oppstartselskaper og ha opplevd både suksess og nederlag. Dette har også gitt meg erfaring fra kjøp og salg av virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, samt børsnoteringer.