Project Description

Odd Ivar Levik

Jeg har bakgrunn fra energisektoren, og har sittet på mange sider av bordet. Gjennom snart tredve år har jeg arbeidet med undervisning, forskning og teknologiutvikling, engineering, operatørskap og rådgivning. Jeg er mulighetsorientert, og da aktiviteten i petroleumssektoren falt for noen år siden ble det anledning til å gjøre noe med idéer som hadde ligget i skuffen. I tillegg til å drive Trondheim Consulting AS er jeg daglig leder i et investeringsselskap og tre startups i ulike faser. Porteføljen inneholder både hardware, software og tjenester. For å få til dette må det settes opp gode team rundt oppstartsselskapene. I tillegg er teknikker kjent fra risikostyring nyttig for riktig prioritering. Det beste fra industriell tenkning kombinert med gründerteamenes oppofrelse er en kraftfull blanding. Jeg er utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk og har doktorgrad innen petroleumsproduksjon. Jeg er tilknyttet NTNU Accel som rådgiver innen innovasjon og forretningsutvikling.