Project Description

Nina Straume

Jeg er statsautorisert revisor og partner i KPMG AS. Min bakgrunn er hovedsakelig ekstern revisjon av både store og mindre virksomheter innen ulike bransjer. I tillegg har jeg erfaring fra rådgivning innenfor blant annet rapportering, regnskap, inkl IFRS, utvikling av interne kontrollsystemer, prosjektstyring og måling, statlige tilskudd, due diligence, risikovurderinger og annen ledelsesrådgivning. Jeg har spesiell kompetanse innenfor høyteknologi- og kompetansebedrifter, inklusive oppstartsbedrifter, og bransjer som energi, teknologi og entreprenørbedrifter.