Project Description

Odd Arne Klefstad

Jeg har 10 års erfaring som økonomirådgiver fra flere ulike bedrifter og har vært økonomisjef for den norske divisjonen i ett stort internasjonalt sjømatkonsern. Siden 2014 har jeg vært avdelingsleder i Sparebank 1 Regnskapshuset. Denne brede erfaringsbakgrunnen, samt utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, er verdifull når jeg nå jobber til det beste for klienter med komplekse problemstillinger. De siste 4 årene har jeg arbeidet mye med bedrifter innenfor teknologi og konsulentbransjen, i tillegg til mange gründervirksomheter og flere av inkubatormiljøene i Trondheim. Jeg har meget god kompetanse innenfor virksomhetsstyring  regnskap, merverdiavgift og skatt. Arbeidet med gründervirksomheter har gitt meg en solid kompetanse på offentlige tilskudd, et område hvor jeg kan bidra til å optimalisere rapportering ovenfor f.eks. Forskningsrådet og Innovasjon Norge.