Project Description

Haakon Skar

Daglig leder ved NTNU Accel

Jeg er daglig leder for innovasjonsselskapet NTNU Accel. Ved NTNU Accel har vi erfaring fra markedene og et stort kontaktnettverk inn i gründerselskapene. Vi samarbeider tett med fond og private investorer som står klar til å investere i lovende oppstartsbedrifter. Vi kan også bidra operativt i selskapet ditt for korte perioder. Jeg har tidligere ledet T:Lab som er et felleskap av mentorer og forretningsutviklere som alle har lang erfaring fra verdensledende selskaper.