Det er inngått partner-avtale mellom NTNU Accel og Proneo. Hensikten er å formalisere og styrke det strategiske og operative samarbeidet. Partene har felles mål om å utvikle innovasjonssystemet i Trøndelag for å løfte fram enda flere vekstbedrifter.