Gode aksjonæravtaler forebygger framtidige konflikter, samt gir aksjonærene regler for hvordan de skal forholde seg til hverandre. Noen liker å sammenligne det med en ekteskapsavtale. Under stormforelskelsen ser du ingen grunn til å avtalefeste noe, men når fløyta får en annen lyd – er det ofte greit å ha regulert noe, likeså mye i ekteskapet som i et aksjeselskap.

Det er dog ikke noe krav i aksjeloven om at det skal ligge til grunn en skriftlig aksjonæravtale. Erfaringen er likevel slik at aksjonærer ofte kunne unngått uenigheter og problemer dersom en aksjonæravtale hadde vært utarbeidet ved etablering av selskapet. En aksjonæravtale kan både fravike og utfylle aksjelovens regler – altså blir det en spesialtilpasning til egen virksomhet og eierne av denne.

Aksjonæravtalen har normalt ingen virkning for aksjonærer som ikke er part i avtalen. En kan i sin enkleste form oppsummere med at vedtektene regulerer selskapets rettsforhold, mens aksjonæravtalen tar for seg aksjonærenes forhold til hverandre (men da kun for de aksjonærer som er en del av aksjonæravtalen). Det florerer av eksempler og maler på aksjonæravtaler. Selv om du finner en mal som du tenker passer selskapet godt, kan det ofte være greit å få hjelp fra rådgivere og sparringspartnere som kan bistå i å klarere hva som er de tydelig fordelene.

Hva kan reguleres?

Det kan avtales rammer for flere ting i en aksjonæravtale, og disse burde settes slik at selskapets beste hele tiden står i sentrum. Derfor kan det være greit å merke seg de typiske tingene som kan reguleres i en aksjonæravtale.

 • Lønn til aksjonærer
 • Forkjøpsrett og prising av aksjer
 • Utbyttepolitikk: Legge rammer for utdeling av selskapets utbytte.
 • Fusjoner/fisjoner
 • Kapitalforhøyelser/nedsettelser
 • Stemmegiving på generalforsamling og valg av styre: En kan binde partene til å stemme slik at en eller flere får sine representanter valgt inn.
 • Hvem som skal være daglig leder
 • Overdragelse av aksjer
 • Pantsettelse av aksjer
 • Forkjøpsrett
 • Opsjoner
 • Utløsning av vanskelig aksjonær
 • Krav om innløsning av aksjonær
 • Lån fra selskapet
 • Karantene: Betingelser for at aksjonærer kan tre inn i konkurrerende virksomheter
 • Rammer for avtalen: Spesifikasjon av når og hvordan det kan gjøres endringer. Hva skjer dersom avtalen ikke overholdes?
 • Skal aksjene være særeie?