Tuva og Arnhild ved godt mot!

 

Tuva Eide og Arnhild Kveli går siste år på master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU. I emnet Prosjekt entreprenørskap har de hatt i oppgave å knytte teori til praksis ved å skrive en prosjektrapport i samarbeid med et ulikt spekter bedrifter. Tuva og Arnhild har i denne anledning samarbeidet med Watts Up og de ulike aktørene rundt inkubatoren, for å lære mer om etablering av bransjespesifikke inkubatorer.

I dag har Tuva og Arnhild presentert sine funn ved NTNU Accel.

Gjennom vårt arbeid har vi kommet frem til at viktige forutsetninger for å lykkes med en bransjespesifikk inkubator er geografisk nærhet, en målsetning om regional utvikling og innovasjon, samt evnen til og ønsket om å endre en tradisjonelt treg bransje. Her har samspillet mellom NTNU Accel og TrønderEnergi vært en viktig faktor.

Vi i NTNU Accel er glad for at vi får lære av sånne som Tuva og Arnhild. Inkubatorleder hos NTNU Accel, Åse Straume, jobber daglig med hvordan vi kan gjøre regionen så attraktiv at vi tiltrekker oss de riktige og beste menneskene. Hun utdyper videre;

Et viktig spørsmål er hvordan man da kan beholde de som kommer utenfra Trøndelag, og som har en startup her. Da må man skape et attraktivt miljø for teknologibedrifter, fordi folk vil bli der det er spennende og der det skjer ting. Dette opplever jeg at Tuva og Arnhild har svart veldig godt på gjennom sin oppgave.

Tuva og Arnhild forteller at de gjennom prosjektet har fått en fin mulighet til å forstå mer av hva som foregår i innovasjonsmiljøene i Trøndelag. De fremhever at prosessen har vært relevant både med tanke på fagene de har tatt tidligere, men også i forbindelse med masteroppgaven de skal begi seg ut på. Videre legger de til at kompetansen som dette masterstudiet gir er fersk og ettertraktet, og oppfordrer derfor flere til å søke studiet.

 

 

 

Studiet er nytt og relativt ukjent, men når vi tar kontakt med virksomhetene i Trøndelag så merker vi at kompetansen vår er ettertraktet og relevant. Vi har blitt tatt godt imot og oppfordrer alle til å ta kontakt med innovasjonsmiljøene. Det åpner mange dører!