Vi møter Hoopit, en nyoppstartet bedrift fra Trondheimsregionen en tirsdag i mars. Hoopit gjør hverdagen til folk tilknyttet idrettslag enklere – de prøver å løse situasjonen du ser i bildet over. De forenkler frivilligheten som står så sentralt i den norske idrettsfæren. I den anledning møter vi Jørn Engvik, gründer av Hoopit – for å forstå mer av hva de gjør, hvem de er og hva fremtidsplanene deres er.

Jørn(54) entrer intervjuet litt stressa. Han spør pent om han kan ta med seg lunsjen mens vi intervjuer han. Tilbake kommer han med te-koppen og to påsmurte skiver. Det er lett å se at gründerhverdagen byr på en full kalender, likevel har Jørn tatt seg tid til å snakke med oss om Hoopit i noen minutter. Jørn er livlig og lett å komme i kontakt med. Han smiler konstant, og forteller gledelig om det han jobber med. Hoopit er en forretningsplattform for organisering av idrettslag. Systemet skal gjøre det enklere å være aktiv i en idrett, og forenkle livet til alle som er koblet opp mot idretten.

Smilende Jørn! Foto: Wil Lee-Wright / Start Up Guide Trondheim.

Jørn er en av mange gründere som sitter hos NTNU Accel for å komme inn i et startup-miljø. Her er det god tilgang på nettverk, samt andre å diskutere ideer med. “Ved NTNU Accel har jeg fått være en del av et viktig nettverk, som har hjulpet å dra min idé videre til en realitet,” legger Jørn ved. Han bemerker at alle de ressursene som han har fått tilgang på gjennom NTNU Accel har vært viktig for å oppnp suksess,

Det er også gjennom NTNU Accel at det første Hoopit-teamet ble samlet. Når vi spør Jørn om hvordan teamet i Hoopit kom sammen svarer han “God planlegging betyr alt, men ingenting slår griseflaks”. Det var ren tilfeldighet at Jørn møtte Korde, som nå er en viktig samarbeidspartner, hos NTNU Accel. Etter å ha utdelt tanker og ideer ble det raskt klart at Jørn og Korde tenkte likt, og siden har de jobbet sammen.

Rundt årsskiftet ansatte Hoopit en ny daglig leder, Øivind Husby, og foretok første emisjon i selskapet. Det er en stor milepæl som er oppnådd, og det er enkelt å se på Jørn at han gleder seg til fortsettelsen. Vi undres over hvor han får all drivkraften for å jobbe med Hoopit fra. Han er klar og tydelig i svaret; “Drivkraften er tredelt, for det første ønsker jeg å gjøre noe som er bra for frivilligheten og lokalsamfunnet. Sekundært så er det jo viktig for alle mennesker å gjøre noe man føler man lykkes med. Hoopit er en slik arena for meg. Jeg setter også pris på at jeg har fått være med på å forme min egen arbeidsplass, som i dag gir meg min primærinntekt.”

Idé til produkt

Vi er interessert i å få vite hvordan Hoopit gikk fra idé til produkt. “Idéen dukket opp etter 16 års erfaring i idrettslag – både som styremedlem, forelder og trener,” sier Jørn engasjert. Det er ikke rart en mann med så stor kompetanse innen idretten har kommet så langt på vei med entreprenørskap innen denne arenaen!

 

Når idéen kom for dage, brukte han først tid på å snakke med idrettslag og andre ressurspersoner rundt idrettslag, for å forsøke å kartlegge hvordan idéen kunne settes til live. Deretter brukte Jørn mye tid på å samle sammen disse tankene til en profesjonell presentasjon av idéen Hoopit. Idéen bygget på et prinsipp om å tilby en forretningsplattform for alle idrettslag – hvor alle i idrettslaget skulle ta all kommunikasjon over denne plattformen. Så var det tid for å gå rundt å holde presentasjonen for nye mennesker. “Kunne dette være noe som hadde verdi og potensiale?” undret Jørn seg, samtidig som han hadde håpet på bekreftelse. Etter mange bekreftende samtaler og møter – var det tid for produktutvikling, og i november 2016 stod produktets første versjon ferdig; en web-app og to applikasjoner for Android og iOS.

Jørn i produktutviklingsmøte. Foto: Wil Lee-Wright / Start Up Guide Trondheim.

Marked og budskap

“Det er en ting å ha en god idé, men det hjelper ikke hvis ingen får vite om den,” sier Jørn. Derfor lurte vi på hvordan de bak Hoopit har tenkt å nå ut til markedet. “Vi må rett og slett dra ut til alle idrettslagene og fortelle dem om produktet vårt,” forteller han videre. Jørn har allerede vært ute og besøkt mange idrettslag, og flere kan forvente seg et besøk fra han. Den videre planen er at Hoopit skal lanseres for fullt i sommer, og er da tilgjengelig for nedlasting. Målet til Jørn og de andre bak Hoopit er å få tak i 100 idrettslag i løpet av det første året, og de forventer rask vekst når de først får med seg noen lag.

 

For Hoopit har det vært viktig å komme i prat med ulike idrettslag, slik at de har kunnet tilpasse produktet sitt og være klare på målgruppens behov. Da vi spurte Jørn om hvordan han ønsket å beskrive bedriften, og hvordan de ønsker å framstå, svarte han; “Jammen meg et komplekst spørsmål.” Senere i intervjuet fortalte han oss at de ønsker å framstå som en bedrift med en løsning for idrettslag som reelt bidrar i og med at det vil være lettere for flere å være aktive i et idrettslag, og derfor ønsker de å bidra til at idretten skal bli bedre. I tillegg vil det være viktig å være tilgjengelig på sosiale medier hvor unge er, samt muligheten til at suksesshistorier kan deles.

 

Hoopits visjon er “what’s in it for me?”, og det har alltid vært viktig for dem å få ut dette i alle ledd, slik at alle brukere ser fordelen ved å benytte Hoopit til organisering av idrettslaget. I et idrettslag er det mange kontaktpunkter mellom utøvere, foreldre og sponsorer, men ved hjelp av Hoopit vil en få alle disse samlet på ett sted. Idrettslag vil på denne måte bruke mindre tid på å organisere, samt at dette får ned kostnaden på betaling og organisering. For foreldre vil Hoopit gjøre hverdagen enklere og billigere, i tillegg til at de vil få tilgang til eksklusive tilbud som tilbys i appen. Når det gjelder sponsorer vil Hoopit være en bidragsyter til at de lettere når den aktuelle målgruppen for de ulike tilbudene sine. Samtidig som det blir enklere i alle ledd, får flere bruke tid på det de synes er moro – idretten!

Løsningen på “problemet”!

 

Det har vært spennende å møte en nyoppstartet bedrift, som både gjør noe for frivilligheten og lokalsamfunnet, samtidig som de har klart å lage arbeidsplasser for andre. Vi ønsker Hoopit lykke til videre på veien.

 

 

Dette intervjuet er gjennomført og skrevet av Hedda Aamo og Solveig Brunsvik fra Entreprenørskapslinja ved Thora Storm Videregående skole. 

Hedda og Solveig