NTNU Accel, DIGS, WorkWork og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, i samarbeid med Impello, inviterer deg på vårt andre seminar i seminarrekken “Fra Start til Stort”, med tema “Finansiering av virksomhet (Kapitalinnhenting)”.

Seminaret vil omhandle finansieringsutfordringer for oppstartbedrifter og tips og råd for hvordan gründere kan lykkes med å overkomme disse. Videre vil det bli gjennomgått ulike former for finansiering – emisjoner, lån og ulike former for crowdfunding – og teknikker for strukturering av slike. Vi vil også få høre hvordan bedriften bør innrette seg med tanke på finansiering fra ulike investorer.

Seminaret avholdes onsdag 19. oktober kl. 14.00 – 16.00, i DIGS´ lokaler i Olav Tryggvasons gate 30, med følgende program:

I. Velkommen, tema for seminaret, – advokat Tore Holtan, Simonsen Vogt Wiig og Åse Straume, inkubatorleder NTNU Accel

II. Finansieringsutfordringer på reisen fra såkorn til exit, Bjørnar Reitan, Impello Management

III. Ulike former for finansiering, investeringsavtaler og aksjonæravtaler, advokatene Tore Holtan og Morten Henriksen, Simonsen Vogt Wiig

IV. Pause

V. Hva legger en engleinvestor vekt på? (med Q & A), investor Jan Håbrekke

VI. Hva legger en ventureinvestor vekt på? (med Q & A), Geir Ove Kjesbu, tidligere adm. dir. i Investinor

Påmelding skjer ved å sende mail til ase.straume@ntnuaccel.no innen tirsdag 18. oktober kl. 12.00. Vi håper å se deg!