NTNU Accel, DIGS, WorkWork og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer deg på vårt tredje seminar i seminarrekken “Fra Start til Stort”, med tema “Kommersialisering og Strategi”.

Seminaret vil omhandle tema og utfordringer som kan oppstå for en oppstartsbedrift når det begynner å bli på tide med kommersialisering av selskapets forretningside og oppskalering av driften – herunder tips til hvordan man kan lykkes med kommersialiseringen, juridiske forhold som er aktuelle – incentivordninger for ansatte og andre, hva man bør tenke over ved inngåelse av avtaler med leverandører, kunder og samarbeidspartnere, og hvordan immaterielle rettigheter bør ivaretas i slike avtaler – samt erfaringer fra en såkorninvestor og forretningsutviklers ståsted.

Seminaret avholdes onsdag 2. november kl. 14.00 – 16.00, i Work Works lokaler i Munkegata 58, med følgende program:

I. Velkommen, tema for seminaret, – advokat Tore Holtan, Simonsen Vogt Wiig og Åse Straume, inkubatorleder NTNU Accel

II. Hvordan lykkes med kommersialisering? – Ståle Svenning, konserndirektør i Trønderenergi AS og gründer

III. Pause

IV. Juridiske forhold ved kommersialisering og oppskalering av drift – advokatene Tore Holtan og Morten Henriksen, Simonsen Vogt Wiig

V. Historiene – Suksessene – Fiaskoene, Thor Egil Five, Five Invest & Consulting AS

Påmelding skjer ved å melde seg på e-post til ase.straume@ntnuaccel.no innen tirsdag 1. november kl. 12.00. Vi håper å se deg!