Kort om F3

F3 SØRGER FOR Å BIDRA TIL ET LEVENDE ØKOSYSTEM RUNDT FINTECH I TRONDHEIM.

Bedriftene som får plass på F3, jobber med digitale løsninger for fremtidens bank- og finansnæring. Her sitter det kompetanse på alt fra nye forretningsmodeller, økosystemer, AI/Kunstig intelligens, maskinlæring, nye kundeløsninger, blockchain og kryptovaluta.

Setter Trondheim på kartet

Målsettingen for NTNU Accel F3 er å sette både vår region og Norge på kartet i utviklingen som skjer i finansbransjen.

NTNU og SpareBank 1 SMNs mangeårige samarbeid vedrørende nyskapning i regionen har vært vesentlig for å få på plass Fintech inkubatoren F3. SpareBank 1 SMN er den største samarbeidspartneren på F3, og deres bidrag er vesentlig for driften av en Fintechinkubator. Også Kantega er samarbeidspartner og bidragsyter på F3. Andre finansinstitusjoner og finansteknologi-selskaper ønsker og er ønsket til å ta del i utviklingen av finansteknologimiljøet. Dessuten er det ønskelig med flere bidragsytere til skapelse av viktig kompetanse og arbeidsplasser både i Midt-Norge og i resten av Norge. Norge er i dag verdensledende på mobile betalingsløsninger, og Trondheim, med sitt universitetsmiljø, kan bli en av de anerkjente og ledende globale knutepunktene på dette området. 

Selskap i inkubasjon

SELSKAPER I INKUBASJON VED F3.

Gjennom aktiviteter og nettverk, tilrettelegger vi for et godt miljø ved F3 for ditt selskap.

Future Champion?

VIL DU VÆRE MED Å FORME FREMTIDENS BETALINGSLØSNINGER? VIL DU VÆRE EN DEL AV ET AV NORGES BESTE FINANSTEKNOLOGI MILJØ? SEND INN SØKNAD OM PLASS VED NTNU ACCEL F3 I DAG.

Deg med en god idé

Du som vil utgjøre en forskjell

Du med drivkraft

Industripartnere

Etablert næringsliv

Bransjekunnskap

Fagkompetanse fra ulike områder

Investorer

Mentorer

HAR DU EN STOR IDE INNEN FINANSTEKNOLOGI VI KAN HJELPE DEG MED?

SEND INN DIN SØKNAD I DAG