Loading...
F3 2018-04-19T00:22:27+00:00

Kort om F3

NTNU ACCELS NYESTE INKUBATOR HETER F3.

Alle bedriftene som velger å bli en del av F3, jobber med digitale løsninger for fremtidens bank- og finansnæring. Her sitter det kompetanse på alt fra nye forretningsmodeller, økosystemer, AI/Kunstig intelligens, maskinlæring, nye kundeløsninger, blockchain og kryptovaluta.

Setter Trondheim på kartet

NTNU OG SPAREBANK 1 SMNS MANGEÅRIGE SAMARBEID VEDRØRENDE NYSKAPNING I REGIONEN HAR VÆRT VESENTLIG FOR Å FÅ PÅ PLASS INKUBATOREN.

Målsettingen for  etableringen av F3  er å sette både vår region og Norge på kartet i den utviklingen som skjer i finansbransjen. Sparebank 1 SMN er den største samarbeidspartneren til NTNU Accel på F3. Deres bidrag har vært vesentlig for etableringen av en finans teknologi inkubator. I tillegg er Kantega en av våre samarbeidspartnere. Også andre finansinstitusjoner og finansteknologi selskaper både ønsker og er ønsket for å ta del i  å utvikle finansteknologimiljøet, og beholde og skape viktig kompetanse og arbeidsplasser i vår region. Trøndelag skal fortsatt være et sterkt finanssentrum.

Norge er i dag verdensledende på mobile betalingsløsninger og Trondheim kan med sitt universitetsmiljø bli en av de anerkjente og ledende globale knutepunktene på dette området.

LA OSS HJELPE DEG MED PROSJEKTET DITT!

Selskap i inkubasjon

SELSKAPER I INKUBASJON VED F3.

Gjennom aktiviteter og nettverk, tilrettelegger vi for et godt miljø ved F3 for ditt selskap.

Hvem ser vi etter?

ØNSKER DU Å VÆRE MED Å FORME  FREMTIDENS BETALINGSLØSNINGER? SEND INN  DIN SØKNAD OM PLASS VED NTNU ACCEL F3 DERSOM DU VIL VÆRE EN DEL AV EN AV NORGES BESTE FINANSTEKNOLOGI MILJØ

Deg med en god idé

Du som vil utgjøre en forskjell

Du med drivkraft

Industripartnere

Etablert næringsliv

Bransjekunnskap

Fagkompetanse fra ulike områder

Investorer

Mentorer

Se hele vårt tilbud

HAR DU EN STOR IDE INNEN FINANSTEKNOLOGI VI KAN HJELPE DEG MED?

SEND INN DIN SØKNAD I DAG

KONTAKT OSS