EUs Climate-KIC Accelerator søker etter nye bedrifter fra Norge som utvikler løsninger på klimaproblemet.

Selskapene blir en del av den nordiske enheten og oppnår opptil 95.000 EUR i finansiering i tillegg til coaching, masterklasser, business bootcamps og nettverkssamlinger i Europa.

Akseleratorprogrammet er en glimrende internasjonal mulighet for norske selskaper med klimaløsninger, enten det er relatert til produksjonsmetoder, råvareutnyttelse, smart city, adferdsendring, sirkulærøkonomi eller bærekraftig anskaffelsesstrategi.

Akseleratoren går over tre stadier med følgende formål:

  1. Markedsverifisering / Forretningsmodellutvikling
  2. Kundeverifisering / Forretningsplan
  3. Realisering / Leveranse / Lansering

For å søke, les mer på: www.climate-kic.org

For spørsmål, ta kontakt med Lars Gjølme per lars.gjolme@ntnu.no!