Samarbeid for et bedre samfunn

GJENNOM VÅR SATSNING PÅ CORP.CREATION TILBYR VI ARENAER FOR LÆRING OG UTVIKLING, MED OG I SAMSPILL MED STARTUPS.

Open Innovation

NTNU ACCEL GIR PRIVATE OG OFFENTLIGE AKTØRER MULIGHET TIL Å INNOVERE SOM ENTREPRENØRER, MED ENTREPRENØRER.

Vi tror at transformasjon er et resultat av samarbeid mellom akademia, bedrifter, myndigheter, investorer og gründere. Våre metoder bygger på nyeste forskning og beste praksis fra ledende innovasjon. Vi tror at innovasjon er en gruppeinnsats, og når sitt sanne potensial gjennom samspillet mellom ideer som skjer i samarbeidet mellom mennesker med mangfoldig kompetanse, erfaring eller synspunkt.

Organisasjoner rustet for innovasjon

VI SØRGER FOR TILGANG PÅ DE RIKTIGE VERKTØYENE OG MENNESKENE.

Private selskaper og offentlige instanser kommer til oss med en mengde fremtidige utfordringer og et dypt ønske om å etablere innovasjons-mindset i hele organisasjonen. Vi fasiliterer den nødvendige transformasjonen gjennom samarbeid, oppdagelsesdrevet læring og integrerende beslutninger.

0+
Ansatte involvert
0+
Innovasjons-kontaktpunkter
0+
Partnere
0+
Partner events

Samarbeidet med NTNU Accel gir oss muligheten til å løfte blikket opp fra vår daglige drift og se både utfordringer og mulige løsninger på en litt annerledes måte. Det å kunne jobbe side om side med start-ups gir oss samtidig spennende innsikt i nye trender og bevegelser i gründermiljøet.

Tonje Foss, Regiondirektør Nord, Atea Norge

Innovasjonsprogram

Klar for en prat?

VIL DU BLI EN DEL AV VÅRT COMMUNITY?