Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss!

Haakon Skar
CEO
E-mail: haakon.skar@ntnuaccel.no
Cell +47 926 47 839

Åse Straume
Inkubatorleder
E-mail: ase.straume@ntnuaccel.no
Cell +47 958 05 885

Amalie Holt
Kommunikasjon
E-mail: amalie.holt@ntnuaccel.no
Cell +47 907 26 036