NTNU Accel og Simonsen VogtWiig inviterte til lunchseminar onsdag 29. oktober på Innovasjonssenteret på Gløshaugen. Ved oppstart av gründervirksomhet er det mange forhold som må hensyntas fra et juridisk ståsted, blant annet forholdet mellom aksjeeierne, styrearbeid, finansiering (eierfinansiering eller lån/støtte), organisering av driften, ivaretakelse av rettigheter, know how etc. utover patent og varemerke, utvikling av teknologi med samarbeidspartnere, forhold til ansatte, kunder og leverandører.

Advokatene Tore Holtan og Morten Henriksen holdt et foredrag om forhold som vil være relevant ved etablering av virksomhet.

Vedlagt presentasjonen.

Juridisk Lunchseminar for gründere 29.10.2014