StartupLab har signert en partneravtale med NTNU Accel. Selskapet ønsker å aktivt delta og forsterke NTNU Accel sin industrifokus på IKT.
Som en den del av avtalen kommer IKT bedrifter hos NTNU Accel få tilgang til StartupLab sin infrastruktur, nettverk og kapital fra Founders Fund. StartupLab vil aktivt delta i utvikling av NTNU Accel sine medlemmer.

– Vi er særdeles fornøyd med å ha fått StartupLab med på laget og står nå sterkt rustet til å utvikle IKT selskaper med internasjonalt potensial, sier Nils Ole Krogstad, dagligleder i NTNU Accel.
StartupLab er en ledene tech inkubator/akselerator lokalisert i Forskningsparken i Oslo. StartupLab fokuserer primært på IT/Tech Startups med et naturlig nedslagsfelt i Oslo området.
– Samarbeidet med NTNU Accel gir oss muligheten til å jobbe med spennende startups og vi ser frem til å aktivt bidra i Trondheim, sier Tor Bækkelund i StartupLab.
Avtalen ble signert 10.desember 2015.
NTNU Accel er et innovasjonsselskap med inkubatorer aktivitet lokalisert på Gløshaugen og Prinsenkrysset i Trondheim. Selskapet skal styrke det regionale økosystemet for nyskaping, samt skape grunnlag for etablering, inkubering og akselerert utvikling av nye, kunnskapsbaserte bedrifter med internasjonal konkurransekraft. NTNU Accel eies av NTNU, Sintef, Siva, Sparebanken Midt-Norge, Proneo og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag.