Fra Start til Stort – Hold av datoene!

NTNU Accel, DIGS, WorkWork og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ønsker å invitere aktører fra oppstarts- og investeringsmiljøet i Midt-Norge til å delta på en seminarrekke om utviklingsfasene for oppstartsselskaper. Spørsmål og problemstillinger knyttet til organiseringen av driften og forholdet mellom aksjeeierne, finansiering av driften, hvilke avtaler som kan og bør inngås, hvordan man beskytter sine immaterielle rettigheter, og forhold knyttet til verdsettelse av selskapet, både ved kapitalinnhenting og exit-prosess, vil bli belyst gjennom presentasjoner fra en rekke aktører. Seminarene vil også ha innslag fra ulike aktører som vil bidra med praktisk erfaring og synspunkter utenfra, herunder representanter fra gründermiljøet, investorer og andre.

Seminarene er gratis og vil foregå kl. 14-16 og omhandle følgende tema:

1. Oppstart av virksomhet – Torsdag 6. oktober hos NTNU på Gløshaugen

2. Finansiering av virksomhet – Onsdag 19. oktober hos DIGS

3. Kommersialisering og strategi – Onsdag 2. november hos WorkWork

4. Verdsettelse av virksomhet i ulike faser/Exit – Torsdag 17. november hos Simonsen Vogt Wiig

Endelig program for hvert emne kommer.