Vår samarbeidspartner Search House holdt lunchseminar for NTNU Accel sine medlemmer 4. mars 2015 fra kl. 1100 – 1330. Seminaret handlet om Kritiske sukessfaktorer for virksomheter i vekst – Rekruttering – team – kultur. Det ble mange gode diskusjoner.

Ta gjerne kontakt med dem dersom flere spørsmål. Alle våre medlemmer for gode betingelser.

searchouse