Håkon Skar / Daglig leder NTNU Accel

Jeg er daglig leder for innovasjonsselskapet NTNU Accel. Ved NTNU Accel har vi erfaring fra markedene og et stort kontaktnettverk inn i gründerselskapene. Vi samarbeider tett med fond og private investorer som står klar til å investere i lovende oppstartsbedrifter. Vi kan også bidra operativt i selskapet ditt for korte perioder. Jeg har tidligere ledet T:Lab som er et felleskap av mentorer og forretningsutviklere som alle har lang erfaring fra verdensledende selskaper.

Yngve Olsen / Partner, KPMG

Jeg er utdannet siviløkonom, jurist og statsautorisert revisor og er partner i KPMG AS. Min erfaring er hovedsakelig innenfor eksternrevisjon, internrevisjon og transaksjonsrådgivning blant annet fra energi-, finans- og investeringsbransjen. Jeg har i tillegg omfattende erfaring fra rådgivning hovedsakelig innenfor regnskap inklusive IFRS og US GAAP, due diligence tjenester, kartlegging, etablering og implementering av internkontroll på finansområdet, samt som analytiker hos UBS i London.

Asle Hovda / Rådgiver og CEO Seabed Seaparation

Sivilingeniør fra NTNU med fordypningsstudium i Corporate Finance fra NHH. Han har bred erfaring fra olje- og gassrelatert virksomhet i Shell International og Statoil, samt erfaring som konsulent og investor fra PwC Consulting, Statoil Innovation og Investinor. Asle er p.t arbeidende styreleder i to norske teknologibedrifter, og engasjerer seg aktivt i strategi- og forretningsutvikling, og salg. Asle har et utstrakt internasjonalt nettverk inn mot kunder og leverandører i oljebransjen, noe han vil kunne hjelpe oppstartsbedrifter å kapitalisere på.

Morten Henriksen / Advokat, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Morten bistår hovedsakelig oppstarts- og etablerte bedrifter med juridisk og strategisk rådgivning innen selskaps-, kontrakts- og transaksjonsrettslige tema. Herunder bistår han ved kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming – herunder investeringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og andre typer kommersielle kontrakter – ved egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering, samt annen generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø og har en LLM grad i International Maritime Law fra Swansea University.

Åse Straume / Inkubatorleder, NTNU Accel

Min kjernekompetanse er administrasjon og HR som jeg har jobbet med i 25 år. Utdannet bedriftsøkonom fra BI Trondheim med påbygging i strategisk ledelse, personaladministrasjon og effektiv HR-ledelse. Jeg kan bistå i alle HR-relaterte spørsmål.

Lars Kleveland / Regnskapskonsulent, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS

Lars har bakgrunn fra bank og næringseiendom. I SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS jobber han i krysningen mellom regnskap, skatt og finans. Ved å bruke informasjonen som ligger i regnskapet ser han muligheter og utfordringer med tanke på optimalisering av virksomhetenes økonomistyring og avkastningspotensiale. Mye av tiden brukes til egenkapitaltransaksjoner og finansieringsstruktur i små- og mellomstore virksomheter. Han er utdannet siviløkonom med fordypning i økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole.

Kjersti Staven-Garberg / Advokat MNA, Acapo AS

Min kjernekompetanse er juridisk og strategisk rådgivning i forbindelse med etablering, forvaltning og håndheving av immaterielle rettigheter. Innunder dette ligger blant annet varemerke-design og opphavsrettsbeskyttelse. Jeg bistår med avtaleutforming, med gjennomføring av forundersøkelser om varemerker, i søknadsprosesser for oppnåelse av varemerke- og designregistrering, og i tvister knyttet til immaterielle rettigheter. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har 18 års erfaring innen feltet.

Tore Holtan / Advokat og partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Tore har arbeidet i mer enn 20 år med etablering, investeringer, utvikling og kjøp og salg av start-ups – både for grundere og investorer. I tillegg har han arbeidet mye med due diligence, kontraktsrett – med beskyttelse av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter – og avtaleverk knyttet til utvikling av virksomheter og mellom aksjonærer.

Thor Egil Five / Founder FICAS

Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH, Marin. Min bakgrunn er 30 års erfaring innen industri og finans/venture. De siste 15 år med evaluering og utvikling av teknologibedrifter innen bla. olje og gass, marin, maritimt, IKT, gruveindustri, helse og finans. Hovedfokus har vært utvikling av forretningsstrategier/modeller, teknologi/produkt, IPR, organisasjon, finans og exit. Jeg var CEO i Statoil Innovation AS frem til 2006 og ko-gründer og Senior Partner i ProVenture frem til 2015.

Kjell Arne Jacobsen / Daglig leder og Seniorrådgiver, InnoTeam AS

Bistår oppstarts- og etablerte bedrifter med rådgivning knytte til FoU, utvikling av forretningsplaner og strategi og utvikling av kontrakter. Kjell Arne har jobbet med teknologiledelse i SINTEF gjennom 30 år og har spesiell kompetanse fra Material, prosessindustri og olje & energi. Kjell Arne har vært med på å starte og lede de største prosjektene som har vært kjørt i SINTEF og har solid erfaring fra etablering av nye teknologibedrifter som har blitt etablert gjennom FoU miljøene i SINTEF og NTNU. Kjell Arne er siv.ing innenfor industriell prosesskjemi, har to studieår med dr.ing fag innen anvendt industriell matematikk samt er i gang med en MtM grad ved NTNU/NHH/MIT (USA).

Bodil Sollie Hjelsvold / European Patent Attorney, Acapo AS

Min kjernekompetanse er teknisk og strategisk rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering og design. Jeg arbeider blant annet med utarbeidelse av nye patentsøknader og saksbehandling av disse ovenfor de relevante myndigheter i inn- og utland. Jeg bistår også med forundersøkelser, "freedom to operate"-vurderinger, overvåking av patentsaker og innsigelser. Min grunnkompetanse er innenfor kjemi, men jeg arbeider også med mange mekaniske saker, samt saker innen oppdrettsnæringen. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har arbeidet som patentrådgiver siden 1998.

Jan Hassel / Rådgiver

Siviløkonom med fordypning innen organisasjon, ledelse og markedsføring. Tung erfaring som toppleder og styremedlem i flere bransjer. Jeg har selv også vært gründer (Software) og vet hvor skoen trykker. Bidrar gjerne innen strategi, forretningsutvikling og finansiering. Spisskompetanse i skjæringspunktet teknologi/reiseliv (Traveltech) og har tidligere jobbet som investeringsdirektør innen Venture Capital.

Nina Straume / Partner, KPMG

Jeg er statsautorisert revisor og partner i KPMG AS. Min bakgrunn er hovedsakelig ekstern revisjon av både store og mindre virksomheter innen ulike bransjer. I tillegg har jeg erfaring fra rådgivning innenfor blant annet rapportering, regnskap, inkl IFRS, utvikling av interne kontrollsystemer, prosjektstyring og måling, statlige tilskudd, due diligence, risikovurderinger og annen ledelsesrådgivning. Jeg har spesiell kompetanse innenfor høyteknologi- og kompetansebedrifter, inklusive oppstartsbedrifter, og bransjer som energi, teknologi og entreprenørbedrifter.