Produkter for digital helse

Superego AS er et lite selskap innen digital helse som på kort tid har lansert flere produkter både på det åpne markedet og til organisasjoner i inn- og utland. Selskapet ble starter av psykologspesialist Svein Øverland for å gjøre psykologisk kunnskap og behandling tilgjengelig for pasienter som ellers ikke hadde nytte av det vanlige tilbudet. Tanken bak Superego var at internett og bruken av smart-telefoner ville gjøre det mulig å utvikle nye produkter og nå ut til pasienter som ellers ikke fikk hjelp. De første produktene var interaktive apper, den såkalte STOP-serien som ved hjelpe av lydfiler og informasjon kunne brukes av personer med problemer med selvskading til å få kvalitetssikret informasjon og hjelp til å kontrollere skadingen. Appen gjør det også mulig å selv ta opp, eller få kjæreste og venner til å ta opp, lydfiler som kan aktiveres i situasjoner der selvskading ofte skjer. Med utviklingen av STOPP Bulimi ble også brukergrupper som Interesseforeningen for kvinner med spiseforstyrrelser involvert produksjon knyttet til både app-design og innhold.

Superego har siden hatt flere andre prosjekter i Estland og Portugal knyttet til såkalte EEA-Grants. Der har Superego gitt konsultasjoner til europeiske partnere og også videreutviklet apper til bruk for lignende oppgaver. SuperEgos prosjket i Esland har av Folkehelseinstituttet blitt fremhevd som et foregangsprosjekt i så måte. I Norge har særlig prosjektet Snakketøyet.no vist seg å vært nyttig. Her samarbeidet Superego med det nasjonale kompetansesenteret Barns Beste om å utvikle en interaktiv nettløsning for helsepersonell og lærere som trengte praktisk hjelp til å ha samtaler med barn som pårørende. Snakketøyet er oversatt til flere språk, blant annet engelsk og snart russisk.
Det siste produktet er happytap. Dette er et spill basert på forskning innen såkalt cognitive bias theory. Spillet består av ansikter, der oppgaven er å finne de smilende ansiktene. Spillet består av nivå og ulike vanskelighetsgrader og gir mulighet til å konkurrere mellom deltagere via sosiale media (facebook og twitter).

I tillegg til dette har Superego fått midler av Innovasjon Norge til utvikling av et langt mer avansert system for internettbasert assistert behandling av både psykiske og somatiske lidelser. Systemet består av et administrasjonspanel som lege eller psykolog kan få informasjon om og kommunisere med pasienten via pasientens smart-telefon. Teknologien bygger på tidligere løsninger, men er langt mer smidig og interaktiv. I tillegg til manualisert behandling tilsvarende det pasienten får ved standard (fysisk) behandling, predikerer algoritmer pasientenes følelsesmessige behov. Det er utgangspunktet for automatiserte lydfiler og råd som pasienten får direkte på sin telefon på kveldstid. Pasientens nærmeste kan også (dersom han/hun tillater det) følge behandlingen og kontakte pasienten ved behov. Videre gir systemet tilgang til et forum for alle som mottar tjenesten.
I første omgang prøves nå ut et forskningsbasert behandlingsprogram mot spiseforstyrrelser. Her er det etablert samarbeid med Spiseforstyrrelsesforeningen og Villa Sult, der blant annet den kjente psykiateren Finn Skårderud bidrar på det faglige området. Idoru, som systemet heter, bygges også sammen med to andre systemer for videobasert behandling og nettbaserte ressurser slik at pasienter og andre kan få tilgang til en ”digital pakkeløsning” som supplement eller som alternativ til standard behandling og forebygging.

Les mer om oss på www.superego.as

Svein Øverland / Psykologspesialist/styremedlem

Teamet

Vil du lære mer om oss? Sjekk ut bloggen vår!