Hark Technologies utvikler smarte løsninger for energibransjen, som både informerer brukere om strømforbruk og automatisk flytter strømforbruket til de tidene på døgnet der strømmen er billigst.

Hark Technologies utvikler smarte løsninger for energibransjen, som både informerer brukere om strømforbruk og automatisk flytter strømforbruket til de tidene på døgnet der strømmen er billigst.

Innen utgangen av 2018 er det påbudt at alle norske husstander skal ha de nye automatiske strømmålerne (AMS) installert. Desse installeres i hovedsak med mål om å kutte effekttopper i strømforbruk, slik at en kan unngå dyre utbyggelser av strømnettet, som må dimmensjoneres etter det maksimale forbruket, mens gjennomsnittsforbruket egentlig er mye lavere. En vil fra 2019 derfor også høyst sannsynlig gå over til en effektstyrt strømprising, litt slik en hadde før i tiden i Norge da alle hadde en strømmåler på kjøkkenet, som viste deg nøyaktig hvor mye strøm du brukte til enhver tid, og om du var over forbruksgrensen for billig strøm (den røde pilen). Når en nå går over til variabel prising av strøm, som er en funksjon av effektforbruket, samtidig som prisen oppdateres mange ganger daglig, vil en kunne spare mye penger på å flytte strømforbruk til de tidene på døynet der strømprisen er lavest. Hark Technologies AS utvikler et styringssytem som har som mål å hjelpe forbrukere med akkurat desse optimaliseringene.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å jobbe med oss, teste ut systemet, eller bare er interessert i en hyggelig prat.

Les mer om oss på www.harktech.no

Joar Gunnarsjaa Harkestad / Daglig leder