For å styrke oss på rådgivning innen IPR mot våre startups har vi inngått partneravtale med Acapo. Vi er svært tilfredse med å ha fått med oss Acapo på laget. Dersom du er nysgjerrig på patenter, varemerker eller andre immatrielle rettigheter (IPR) kan Acapo tilføre mye kunnskap og bistand rundt dette. Immatrielle verdier(IP) utgjør som regel hovedtyngden av verdien i norske bedrifter. Acapo spør: “Tar du vare på de viktigste verdiene i din bedrift? Har du en IP strategi?”.
Acapo vil være i NTNU Accel inkubatoren minst månedlig, for bistand til våre bedrifter.