Kurs i Økonomiforståelse for ikke- økonomer, ble avholdt 9. oktober på DIGS i Olav Tryggvasonsgt.

Kurset gav en kortfattet innføring i regnskapsforståelse, regnskapsanalyse, samt poster som er grunnlag for vurderinger og dermed kan endre et regnskap helt.

Foredragsholder var Partner og statsautorisert revisor i KPMG,www.kpmg.no, Nina Straume Stene, nina.straume.stene@kpmg.no

PresentasjonenAccel Økonomiforståelse for ikke økonomer presentasjonsversjon