NTNU Accel avholdte lunchseminar 13. november kl. 1100 – 1330 med vår partner Røe Kommunikasjon. På seminaret ble det satt fokus på følgende:

• Hva betyr kommunikasjon for en nystartet bedrift?
• Hvordan kan kommunikasjon bidra til at bedriften når sine mål?
• Hvilke prinsipper ligger til grunn for effektiv kommunikasjon?
• Hvordan kan en nystartet bedrift utvikle en strategisk kommunikasjonsplan?
• Hvilke kommunikasjonsverktøy har størst effekt?

Foredragsholdere var Stein Risstad Larssen, stein@roekommunikasjon.no og Knut Røe, knut@roekommunikasjon.no
www.roekommunikasjon.no

Foredraget
Kommunikasjon som styrker bedriften

Det var ca 30 gründere tilstede på lunchseminaret. De som var tilstede var veldig fornøyde med relevansen,iformasjonen og formidlingen fra to dyktige foredragsholder. Røe Kommunikasjon vil komme tilbake med mer relevant informasjon 1. halvår neste år. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.